درباره ما

معرفی شرکت

معرفی شرکت :

شرکت طرح و توسعه همیاری قزوین وابسته به سازمان همیاری شهرداری های استان قزوین بوده و عمده سهام آن متعلق به سازمان می باشد.فعالیت های شرکت در زمینه کلیه خدمات مورد نیاز شهرداری های استان ( اجرای پروژه های عمرانی ، خدمات شهری ، فضای سبز ، تأمین تجهیزات و ماشین آلات) می باشد و در صورت اعلام نیاز شهرداری ها به هریک از موارد فوق یا دیگر خدمات جانبی اقدامات لازم صورت می گیرد.

مدت فعالیت شرکت

مدت فعالیت شرکت

شرکت پس از تأسیس در سال ۱۳۸۶ تحت نام فرآورده های سفید کوه قزوین در زمینه فرآورده های معدنی فعالیت های خود را آغاز نموده وپسازتغییرنامآنبهشرکت طرح و توسعه همیاری در سال ۱۳۸۷ به فعالیت در زمینه خدمات شهرداری­ها پرداخته و در سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را در زمینه تأمین نیرو و همچنین از سال ۱۳۹۲در زمینه پروژ ه های عمرانی آغاز کرد.