مشخصات مدیر عامل

نام و نام خانوادگی: مجید سلیمانی

متولد: ۱۳۶۱

پست الکترونیکی :  majidsolimani@yahoo.com

  • آغاز فعالیت در شرکت از تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۲
  •  
  • سوابق کاری و تحصیلی مدیر عامل:

 

۱-کارشناس مدیریت بازرگانی

۲-  جانشین مدیر عامل  شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین  

۳- مدیر اجرایی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین ۸۷-۹۶

۴- مدیر روابط عمومی  نمایشگاه های بین المللی استان قزوین ۸۶-۹۰

۵- مدیراجرایی شرکت طرح  و توسعه همیاری قزوین ۹۷-۹۶

۶-مسئول پروژه احداث محل دایمی نمایشگاه بین المللی قزوین  ۸۸-۸۹

۷- مدیر واحد اقتصادی و گردشگری سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین۹۷

۸-مدیرپروزه  استاندارد سازی مجموعه تله سی یژ قزوین ۹۸-۹۹

۹-مدیر بهره برداری و راهبری مجموعه گردشگری ،ورزشی و تفریحی تله سی یژ قزوین ۹۹ تاکنون

۱۰-مدیر عامل شرکت طرح و توسعه همیاری قزوین ۹۸ تاکنون