مشخصات مدیر عامل

نام و نام خانوادگی: امیرحسین آقایانس جواد

متولد: ۱۳۵۲

پست الکترونیکی :  amiraghayans0176@gmail.com

  • آغاز فعالیت در شرکت از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
  • سوابق تحصیلی مدیر عامل:

 

-  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ترم آخر

-  کارشناسی مهندسی عمران

  • خلاصه سوابق شغلی مدیر عامل:

۱- مدیر عامل شرکت طرح و توسعه همیاری قزوین ۱۴۰۱ تاکنون

۲- معاون فنی و عمرانی شرکت عمران شهر پایدار تهران وابسته به بانک شهر ۹۷-۱۴۰۱

۳- مدیرعامل شرکت آرمان بنای قزوین وابسته به شهرداری قزوین ۹۴-۹۷

۴- عضو هیئت مدیره شرکت بیمه شهر وابسته به صندوق ذخیره کارکنان شهرداری  ۹۴-۹۸

۵- معاون اجرایی بلوک ب پروژه شهر افسانه ای پدیده کیش ۹۳-۹۴

۶- مدیرعامل شرکت پاژیربنا۸۶-۹۳

۷-معاون عمرانی شهرداری منطقه دو قزوین و شهرداری الوند ۷۸-۸۶

۹- ناظر پایه یک سازمان نظام مهندسی و مجری ذیصلاح و سازنده مسکن ۷۸ تاکنون