برگزاری کلاس های استعداد یابی اسکی در تله سی یژ قزوین

برگزاری کلاس های استعداد یابی اسکی در تله سی یژ قزوین

برگزاری کلاس های استعداد یابی اسکی ویژه سنین پایه در پیست اسکی مجموعه گردشگری ورزشی و تفریحی تله سی یژ قزوین به همت هیات اسکی استان قزوین

کلاس های استعداد یابی اسکی ویژه سنین پایه در پیست اسکی مرحوم علیرضا ژاله  برگزار شد.

برگزاری این کلاس ها به همت هیات اسکی استان قزوین و به منظور کشف استعدادهای کودکان و نوجوانان استان قزوین صورت گرفت.

گفتنی است مجموعه ورزشی گردشگری و تفریحی تله سی یژ قزوین دارای سه  پیست اسکی مختلف و تله اسکی  است که در جذب گردشگر و ورزشکاران استانی و کشوری تاثیر بسزایی خواهد داشت.