ساخت اتاقک برق به ابعاد ۴ در ۴ متر واقع در ایستگاه مقصد تله سی یژ قزوین

ساخت اتاقک برق به ابعاد ۴ در ۴ متر واقع در ایستگاه مقصد تله سی یژ قزوین

 

شرکت طرح و توسعه قزوین در نظردارد ساخت اتاقک برق به ابعاد ۴ در ۴ متردرایستگاه مقصد تله سی یژ قزوین واقع در جاده رازمیان مجموعه گردشگری ،ورزشی و تفریحی تله سی یژ قزوین  را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

جهت دریافت اسناد و اطلاعات تکمیلی به آدرس ذیل مراجعه گردد.

قزوین –  میدان ارتش – ساختمان همیاری طبقه سوم

 – واحد ۱۲- شرکت طرح وتوسعه همیاری