بازدید استاندار از مجموعه تله سیژ قزوین

بازدید استاندار از مجموعه تله سیژ قزوین

هدایت الله جمالی پور استاندار قزوین روز جمعه از مجموعه تفریحی – گردشگری تله سیژ (زرشک و کامان) به همراه فرخزاد معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای ، مدیرکل استاندارد و جمعی از مدیران شهری بازدید کردند.

پروژه استاندارد سازی تله سیژ قزوین توسط شرکت طرح و توسعه قزوین در حال انجام است .