حفظ و نگهداری اماکن، فضاهای مسقف، ابنیه، ساختمان های اداری، آلاچیق ها و زیستگاههای نگهداری حیوانات و فضاهای سبز، معابر، تاسیسات و سرویس های بهداشتی مجوعه دهکده طبیعت باراجین

حفظ و نگهداری اماکن، فضاهای مسقف، ابنیه، ساختمان های اداری، آلاچیق ها و زیستگاههای نگهداری حیوانات و فضاهای سبز، معابر، تاسیسات و سرویس های بهداشتی مجوعه دهکده طبیعت باراجین

شرکت طرح و توسعه قزوین در نظردارد قرارداد نگهداری اماکن، فضاهای مسقف، ابنیه، ساختمان های اداری، آلاچیق ها و زیستگاههای نگهداری حیوانات و فضاهای سبز، معابر، تاسیسات و سرویس های بهداشتی مجموعه دهکده طبیعت باراجین را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. جهت دریافت اسناد و اطلاعات تکمیلی به آدرس ذیل مراجعه گردد. قزوین – میدان ارتش – ساختمان همیاری طبقه سوم – واحد ۱۲- شرکت طرح وتوسعه همیاری