به نام خدا

در دنیای امروز طرح و برنامه از محورهای زیرساختی توسعه پایدار محسوب می شوند و نقش بسزایی در تکامل فرآیند های مختلف بشر در شئونات مختلف اجتماعی، عمرانی، فرهنگی ، اقتصادی و ... دارند.

شرکت طرح و توسعه سازمان همیاری شهرداریهای استان در دوره مدیریتی جدید بنا دارد با توجه به اسناد بالا دستی و اهداف کلان کشور در چشم انداز ۱۴۰۰  و همچنین ظرفیتهای موجود در سطح کشور و استان بعنوان بازوان حمایتی بخش دولتی در زمینه های فعالیتی شرکت گام بردارد.

اتصال بخش های دولتی و خصوصی ، طراحی و حمایت از پتانسیل های اقتصادی و اجتماعی ، حرکت به سمت استفاده از فن آوری های نوی با رعایت حفاظت از مواریث پیشینیان از جمله این اهداف است.

حرکت در بستر های گردشگری ، صنعتی ، عمرانی ، خدماتی فن آورین های نوین و IT ، جذب سرمایه گذاری ، تجهیز ونوسازی و ... مورد توجه ویژه شرکت در طی این مسیر خواهد بود.

امیدوارم با بهره گیری از توان و خردجمعی و استفاده از ظرفیتهای عظیم کارشناسان خبره و جوانان خلاق بتوانیم گامهای موثری در راستای اهداف شرکت برداریم.

 

 

    مدیر عامل شرکت طرح و توسعه همیاری

شرکت طرح و توسعه همیاری استان قزوین مفتخر به انجام پروژه‌های متعددی در سرتاسر استان با همکاری پیمانکاران محترم است که برخی از آنها را می‌توانید در این قسمت ببینید.
پارک بهشت
پارک بهشت مهرگان
شرکت طرح و توسعه همیاری استان افتخار انجام پروژه پارک بهشت مهرگان را دارد.
تهران قدیم
طرح توسعه همیاری
به شرکت
طرح توسعه همیاری
قزوین
خوش آمدید
چهلستون

اخبار و رویدادها