مشخصات مدیر عامل

نام و نام خانوادگی: مجید سلیمانی

متولد: ۱۳۶۱

پست الکترونیکی :  majidsolimani@yahoo.com

  • آغاز فعالیت در شرکت از تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۲
  •  
  • سوابق کاری و تحصیلی مدیر عامل:

 

۱-کارشناس مدیریت بازرگانی

۲-  جانشین مدیر عامل  شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین  

۳- مدیر اجرایی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

۴- مدیر روابط عمومی  نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

۵- مدیراجرایی شرکت طرح  و توسعه همیاری

۶-مسئول پروژه احداث محل دایمی نمایشگاه بین المللی قزوین  

۷- مدیر واحد اقتصادی و گردشگری سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین