عملیات احداث بوستان پونک قزوین (آلپین ورک) بزودی آغاز می شود.

عملیات احداث بوستان پونک قزوین (آلپین ورک)  بزودی آغاز می شود.

عملیات احداث بوستان پونک قزوین (آلپین ورک) بزودی آغاز می شود.

عملیات احداث بوستان پونک قزوین (آلپین ورک) بزودی آغاز می شود.

میثم کیانی مدیرعامل شرکت طرح و توسعه همیاری با اشاره به عقد قرارداد احداث بوستان آلپین ورک در منطقه پونک شهر قزوین افزود:

قرارداد احداث پارک آلپین ورک فی مابین شهرداری قزوین و سازمان همیاری شهرداریهای استان در منطقه پونک شهر قزوین با اعتباری معادل ۷۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال منعقد گردید. این بوستان باهدف افزایش سطح سرانه فضاهای ورزشی و تفریحی در نقاط مختلف شهر و تقویت روحیه نشاط و امید در منطقه پونک احداث خواهد شد.

وی افزود: شورای شهر و شهرداری قزوین در راستای توزیع مناسب زیرساختهای تفریحی ، فرهنگی و ورزشی در سطح شهر، احداث این بوستان را در منطقه نوسازی پونک در دستور کار قرارداده اند.

کیانی افزود: عملیات اجرایی احداث پارک آلپین ورک پیش از پابان سال جاری آغاز خواهد شد.