توسعه روستاها از اولویت های دولت دوازدهم است.

توسعه روستاها از اولویت های دولت دوازدهم است.

توسعه روستاها از اولویت های دولت دوازدهم است.

خانم مهندس نجفی مدیرکل محترم امور روستایی استانداری قزوین در دیدار با مهندس کیانی مدیرعامل  شرکت طرح و توسعه همیاری شهرداریهای استان قزوین  با اشاره به ظرفیتهای روستاهای استان در حوزه های مختلف خدماتی ، گردشگری ، اقتصادی،  عمرانی و .... خواستار همکاری و تعامل در زمینه توسعه  بخش روستایی استان شد.

در این دیدار مهندس کیانی با اشاره به توانمندیهای سازمان همیاری شهرداریهای استان از آمادگی برای انجام پروژه های مختلف در روستاهای استان خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این فعالیتها نقش موثری در توسعه روستایی استان داشته باشد.

خانم مهندس نجفی نیز در این دیدار با اشاره به برنامه های توسعه ای دولت در روستاها اجرای این برنامه ها را اشتغال زا ، تولید محور و منجر به خود اتکایی درحوزه مصرف و تولید دانست.